Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Bývalý klient žaluje Atlantik FT - E15

Tomáš Skřivánek Josef Hemlich požaduje uhrazení škody způsobené podle něj neoprávněným výprodejem akcií ? SPOR / Praha Více než 140 milionů korun požaduje v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR po společnosti Atlantik finanční trhy její bývalý klient Josef Helmich. Domáhá se úhrady škody způsobené podle něj neoprávněným výprodejem akcií společnosti Unipetrol v březnu 2005 ze svého portfolia. Josef Helmich odmítl své podání komentovat. „Byl jsem v minulosti společností Atlantik žalován za poškozování její dobré pověsti o dvacet milionů korun. I když byla žaloba jako neoprávněná zamítnuta, nebudu raději nic komentovat,“ řekl Helmich E15 a odkázal na svého právníka Martina Vala. „Můj klient žaluje Atlantik FT o náhradu škody, která mu byla způsobena neoprávněným výprodejem akcií,“ řekl E15 Valo. Podle znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem Apprasial services činila škoda způsobená výprodejem 742 tisíc akcií Unipetrolu přes 146 milionů korun. Škodu znalci vyčíslili jako rozdíl mezi cenou, za kterou Atlantik FT prodal akcie v březnu 2005 (130 korun za kus), a cenou v prosinci 2007, kdy Helmich podal pokyn k prodeji akcií (330 korun za kus). Od rozdílu cen znalci odečetli ještě náklady na financování úvěru. „Vedení společnosti považuje na základě oprávněného uzavření pozice bývalého klienta a detailní analýzy provedené externí právní kanceláří tento nárok za neoprávněný a podniká příslušné kroky v rámci platného právního řádu. Na základě výše uvedené právní analýzy vedení společnosti nepředpokládá, že nastane plnění z titulu uplatňované náhrady, a proto v účetní závěrce za rok 2008 nevytvořilo rezervu na soudní spory odpovídající plné výši nárokované částky. V případě, že by žalobce se svým nárokem uspěl, měla by nárokovaná částka významný dopad na účetní závěrku společnosti,“ varuje před případným dopadem rozhodčího řízení do bilance společnosti ve své výroční zprávě Atlantik FT. Obě strany sporu již podle svých právních zástupců vybraly arbitry. „Jméno neřeknu, arbitráž je na rozdíl od soudu důvěrná,“ řekl E15 Radek Pokorný, právní zástupce Atlantiku FT. Sdílnější nebyl ani Martin Valo, zastupující Josefa Helmicha. Arbitři obou stran by měli následně nezávisle na stranách, které zastupují, zvolit předsedu arbitrážního senátu.