Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Bátor Tábor 2010 – advokátní kancelář Pokorný Wagner & spol. podpořila účast českých dětí s nádorovým onemocněním na táboře v Maďarsku

V létě 2010 překročilo brány maďarského Bátor Tábora (tábora odvahy) celkem 110 slovenských, českých a polských dětí. Některé z nich dosud nikdy nebyly nejen v zahraničí, ale ani na žádném táboře. Všem totiž bylo – někdy před pár lety, někdy jen před několika měsíci – diagnostikováno nádorové onemocnění, kvůli nimž netrávili léto na táboře, ale v nemocnici bolestivou léčbou.

Cílem projektu nadace Bátor Tábor, která je jediným středoevropským členem celosvětové unie táborů Association of Hole in the Wall Camps (www.holeinthewallcamps.org), založené Paulem Newmanem, je pomoci dětem s nádorovým onemocněním, diabetem, chronickým zánětem kloubů a hemofilií začlenit se zpět do běžného života jako ostatní zdravé děti. Splnění tohoto cíle však s ohledem na zdravotní stav takto postižených dětí bude vždy složité a v podstatě bez pomoci svého blízkého okolí nebo právě takových projektů i zcela nemožné. Paul Newman si jako jeden z prvních uvědomil, že k uzdravení nemocných dětí nestačí pouze kvalitní zdravotní péče, ale také péče o kvalitu jejich života.

Vzhledem k tomu, že tato jeho idea rychle oslovila mnoho podobně smýšlejících lidí, zapojila se do projektu brzy široká veřejnost, samozřejmě počínaje známými hollywoodskými herci, ale postupně i organizace po celém světě. Za dobu svého trvání se tak stal uvedený projekt jedním z vysoce uznávaných a i nadále se zapojují další a další organizace, světově proslulé osoby, ale i plno obyčejných lidí. Původní zakladatelé proto umožnili rozšíření svého projektu prostřednictvím dceřiných organizací též do dalších států s tím, že kriteria z hlediska zdravotnictví i odborné úrovně programů musí odpovídat přísným požadavkům nadace A HOLE IN THE WALL CAMPS, která zase odbornou i finanční podporou zaručuje profesionální a dlouhodobý rozvoj.

Bátor Tábor tedy není jen obyčejný tábor, ale je představitelem léčebné metody, která v zemích střední Evropy dosud není příliš známá: takzvané zážitkové terapie. Tato metoda vychází z podrobně zkoumané hypotézy, že u dětí, kterým je diagnostikováno vážné onemocnění, dochází v důsledku jejich choroby k závažnému narušení jejich sebevědomí, obrazu sebe sama a možnosti společenské integrace. Často až příliš starostlivé okolí (což je pochopitelné) dítěti neustále připomíná jeho omezení a možnost nezdaru. Stres spojený s onemocněním navíc často zapříčiňuje vážné rodinné krize, ze kterých mnoho nemocných dětí, ať už vyřčeně či skrytě, viní samo sebe.

Tato vážná psychická traumata lze zpracovávat a léčit stejně jako samotný nádor – a právě o tom je Bátor Tábor. Děti se účastní spousty programů, které pro ně představují výzvu a přinášejí jim pocit úspěchu. Za neustálého, ale v podstatě neviditelného lékařského dohledu si děti mohou naprosto bezpečně vyzkoušet veslování, jízdu na koni, lukostřelbu, tanec, hudbu, ruční řemesla či divadlo, stejně jako se mohou účastnit různých sportovních programů a aktivit v lanovém centru. Děti, které jsou po léčbě unavené a často jim schází sebevědomí, si tak mohou uvědomit, že i pro ně představuje život spoustu možností a úspěchů.

Také průzkumy provedené mezi účastníky tábora potvrzují, že záplava zážitků, o které se děti na Bátor Táboře obohatí, má mnohem větší dosah a netýká se pouze tábora: dětem se výrazně zvyšuje sebevědomí, sebehodnocení a kvalita života, pozitivně se mění obraz, který si vytvořily o sobě i o svém onemocnění, jsou otevřenější a projevují větší pochopení vůči sobě navzájem a dokážou mnohem lépe překonávat situace, s nimiž se setkávají v každodenním životě.

V roce 2010 dorazilo na dva mezinárodní turnusy Bátor Tábora 110 slovenských, českých a polských dětí. Na tábor se mohly prostřednictvím svých ošetřujících lékařů přihlašovat děti ze dvou onkologických center v Praze a Brně.

Vedle dětí je na každém táborovém turnusu také 80 speciálně vyškolených dobrovolníků, kteří tu působí jako vedoucí programů, průvodci, tlumočníci a všichni další dobrovolníci, kteří se s maximální pozorností ve vztahu k individuálním potřebám dětí snaží o to, aby dny, které děti na táboře stráví, byly nejen nezapomenutelným zážitkem na prázdninový tábor, ale i zážitkem na celý život.

Všichni dospělí, kteří se na táboře osobně účastní programů, se stávají očitými svědky momentů, které bychom mohli označit za osudové. Tyto okamžiky každý rok dodávají všem spolupracovníkům sílu a jsou pro každého obrovskou motivací. Chtěli bychom, aby se něco z této fantastické síly a motivace dostalo těm, kteří svou pomocí umožňují tábory realizovat. A právě jim je určen i následující příběh:

Slávek je šestnáctiletý český kluk, kterému byla v důsledku jeho nádorového onemocnění amputována jedna noha, takže dnes chodí s pomocí protézy a francouzské hole. Podobně jako od spousty dalších našich účastníků jsme i od něj před začátkem některých programů slyšeli větu: „To já nemůžu zvládnout.“
Slávek nakonec na táboře střílel z luku, jezdil na koni, prošel celou provazovou dráhu, tancoval s ostatními táborový tanec, hrál na bicí před 150 lidmi. Pátý den tábora nám napsal dopis, ve kterém stálo: "…no tak nebylo to sice lehké, ale nakonec jsem překvapenej, že to bylo strašně, strašně SUPER… a přišel jsem na to, že to, že i když nemám zdravou nohu, tak mi to nebude bránit, abych chtěl zkusit žít jako když jsem byl zdravý! Moc děkuju! "

Jménem Slávka a všech dalších dětí, které se našich táborů účastní, bychom vám chtěli upřímně poděkovat za to, že i díky Vaší podpoře se mohlo také v roce 2010 přes 400 vážně nemocných dětí na vlastní kůži přesvědčit, že ani pro ně není nic předem ztracené.
Děkujeme!


Tým Bátor Tábora
www.batortabor.cz