Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Banky jsou plné problémových úvěrových smluv - MF Dnes bysnys speciál

PRAHA Současný případ konkurzu OP Prostějov může vnést právní pořádek do chování bank vůči firmám v problémech a nově nastavit úvěrové smlouvy, myslí si právník Radek Pokorný, partner advokátní kanceláře Pokorný, Wagner.

* Používají podle vás banky při půjčování nestandardní smlouvy, kterými mohou ovládat své dlužníky?

Pokorný - Problém je trochu jinde. Banky i k velkým korporátním úvěrům hlavně v době růstu přistupovaly jako k běžné komoditě a příliš nad nimi nepřemýšlely. Smlouvu o syndikátním úvěru (úvěr, na němž se podílí několik bank, pozn. red.) mají často jen přeloženu z angličtiny podle vzoru mateřské banky a někdy ani to ne. Jak pak s ní můžete jít třeba k soudu? Když ji přeložíte sám, tak to soud nepřijme, pokud překlad pořídí soud, lehce může výrazně změnit smysl. Navíc je otázka, jestli lze vůbec smlouvu o syndikovaném úvěru ve světle českého obchodního zákoníku, který ji nezná, v plném rozsahu obhájit. Zatím totiž neprošla soudním potvrzením. Přitom jsou banky těchto smluv plné. Řada právníků upozorňuje na situaci již roky, ale dřív o ní nechtěl nikdo slyšet.

* Co je na stávajících smlouvách podle vás špatně?

Pokorný - Neřeší řadu rizikových momentů, kdy je firma v potížích, ale ještě nevstoupila do insolvenčního řízení. Proto předpokládám, že konkurz Oděvního podniku vyvolá debatu o postupech bank ve firmách v nesnázích, a tak může změnit zaběhlé zvyklosti. Banky teď totiž často uplatňují postupy, které nemusí před soudy plně obhájit.

* Není normální, že se banka snaží udržet co největší kontrolu nad firmou, která jí dluží peníze?

Pokorný - To je v pořádku. Jsou to peníze banky, ale musí hlídání dělat tak, aby bylo právně v pořádku. Dnešní postupy jsou v řadě případů sporné. Banky jsou plné sporných úvěrových smluv. Obecně je přítomnost bank ve věřitelských výborech pozitivní, protože mají zkušenosti, experty i prostředky, aby si vynutily jistou solidnost insolvenčních řízení. Já si prostě nemyslím, že by postupy bank při hlídání firem, jimž půjčily finanční prostředky, byly ekonomicky a fakticky špatně. Ale jejich právní zajištění je sporné, protože se tomu dosud nevěnovala řádná pozornost.

* K čemu může vést současný konkurz v OP Prostějov?

Pokorný: jsou dvě možnosti: pokud vrchní soud uzná odvolání České spořitelny, že není ovládající osobou, nemusí se teoreticky změnit na současném přístupu nic. Ale minimálně to snad povede v bankách k zamyšlení nad tím, zda je současný systém nastaven správně. Pokud by vrchní soud potvrdil názor konkurzního soudce, že banka jednala tak, že byla ovládající osobou, tak to může mít dramatické následky.

* Jaké by byly dopady?

Pokorný - Na praxi bank při půjčování, na výtěžnost jejich pohledávek v insolvenčních řízeních, na kvalitu jejich zajištění a koneckonců též na schopnost profinancovat řadu podnikatelských záměrů. Podobných případů, jako je OP, jsou totiž určitě desítky, možná stovky a netýkají se jen České spořitelny. Banky by musely vytvářet významně větší rezervy, čímž se roztáčí spirála, na jejímž konci může být zdražení či omezení úvěrů pro firmy.

* Komu by šlo rozhodnutí soudce nejvíce na ruku?

Pokorný - Krátkodobě by pomohlo nezajištěným věřitelům.

* Co by se mohlo ještě změnit?

Pokorný - Zákony. Syndikované úvěrování může získat zvláštní úpravu v obchodním zákoníku. Dále by asi banky posílaly firmy do insolvence mnohem dříve než dosud. Prostě by se celý jejich přístup k firmám v potížích změnil.

Jaroslav Mašek