Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Ať soudci hájí svá rozhodnutí - Hospodářské noviny

LEADERS’ VOICE

Když jsem před několika měsíci plédoval za zavedení povinnosti soudců vysvětlovat, či lépe řečeno hájit, svá rozhodnutí na veřejnosti, dostal jsem za to malý veřejný »výprask«.
Kolega Tomáš Sokol mi oponoval, že soudce se nemá co hájit před laiky. Obdobně reagoval na stránkách Soudcovské unie jeden ze soudců.
Nevím, zda zmínění pánové budou korigovat - ve světle veřejné diskuse nad rozsudkem Mlynář & spol., jakožto i kauzy »vydávání dětí do ciziny« - svůj názor na mnou nastíněný problém. Nicméně já se domnívám, že tyto dvě kauzy ukázaly, jak důležitá by tato povinnost byla.
O co jde? Ať se to nám »odborníkům« líbí nebo ne, názor veřejnosti prezentovaný médii na nějaký společenský problém je velmi často více či méně zdařile přetaven do reality. Například v kauze »děti« vedla veřejná diskuse k tomu, že resortní ministr změnil praxi chování příslušného úřadu zabývajícího se ochranou dětí. Nejvyšší soud vynesl v dané věci přelomový rozsudek. A dokonce předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová začíná hovořit o sjednocování rozhodovací praxe.
Obdobně kauza exministra Vladimíra Mlynáře měla nemalý celospolečenský dopad. Justice z této diskuse vyšla tak veřejně zostuzena, že při projednávání žádosti o vydání místopředsedy vlády Jiřího Čunka k trestnímu stíhání odůvodňovali někteří senátoři svůj nesouhlas s vydáním tím, že ztratili důvěru v justici kvůli kauze Mlynář.
Nechme teď stranou, nakolik je tato argumentace účelová. Pravdou však je, že v polemice o obou kauzách chyběl silný hlas soudce, který rozsudky vynesl a který by je obhájil. Plně chápu řadu rizik, která »zaplétání se« soudců do veřejných polemik s sebou nese. Na druhé straně se obávám, že jednostranně vedené polemiky o rozsudcích (aniž bych se jakkoliv vyjadřoval k těmto dvěma konkrétním) tak destruují důvěru veřejnosti v justici. Tato situace by neměla zůstat bez odezvy.
Je to marné, ale občan nakonec nemá na tom širém světě jiné zastání než spravedlivého soudce, kterému důvěřuje.

O autorovi: Radek Pokorný, leaders @ economia.cz Autor je advokátem kanceláře Pokorný, Wagner & spol.