Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Associates


Mgr. Věra KOVANDOVÁ

Mgr. Barbora KOLAJÍKOVÁ

JUDr. David LAKRON

Mgr. David MÁJ

JUDr. Peter MIKITA

Mgr. Tereza NOSKOVÁ

Mgr. Kateřina SCHMALZOVÁ

Mgr. Vladimír SLUŠNÝ

Mgr. Petr SZTACHO

Mgr. Milan ŠAJER