Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Ani právo prevíty nezmění - HN 4.3.11

 

Téměř každý den se v médiích dovídáme o předražených či jinak údajně zmanipulovaných veřejných zakázkách. Řada autorů, ale i institucí, jako je Americká obchodní komora, hledá řešení ve stále se opakujících novelizacích právní úpravy. Přiznám se, že jsem velmi skeptický, zda existuje legislativní cesta, která může reálně vnésti do této oblasti světlo. Jistě, dílčí změny mohou pomoci. Nicméně pouze legislativa, která měla prapůvodně sloužit k přiblížení se veřejného sektoru při zadávání zakázek efektivitě sektoru soukromého, nemůže nahradit to základní, tj. vůli zadavatele vybrat tu nejlepší nabídku. Jinak řečeno, pokud na straně zadavatele sedí jeden či více prevítů, kteří nechtějí vybrat toho dodavatele, který je pro jejich zakázku nejvhodnější, žádná legislativa je k tomu nedonutí. Problémem totiž je, že kromě tzv. tvrdého, tj. snadno měřitelného kritéria, což je cena, vždy musíte pracovat s řadou kritérií měkkých, a zde se bez dobré vůle na straně zadavatele stejně neobejdete. Samozřejmě je možné se spolehnout pouze na cenu jako hlavní či jediné kritérium výběru nejvhodnější nabídky, ale to také nikam příliš nevede. Představte si, že jdete na nějakou operaci a operatéra budete vybírat ve výběrovém řízení. Skutečně si stanovíte jako kritérium nejnižší cenu, kterou po vás bude za daný výkon požadovat? Copak, říkáte si, zda jsem se nezbláznil? Samozřejmě budete zvažovat jako klíčové docela jiné parametry. I když budu nakupovat něco tak jednoduchého, co má charakter komodity, třeba tunu jablek, umím si představit, kromě ceny, že budu potřebovat milion parametrů, aby výsledný efekt, tj. nákup hezkých, poživatelných, cenově dostupných jablek byl dosažen. Nesmí být kyselá, musí pěkně vypadat, nebýt ve větším množství shnilá, a taky, samozřejmě, nestát majlant. Takže vidíme, že i tak jednoduchá veřejná zakázka, jako je koupě tuny jablek, se nám velmi zkomplikuje, a bez dobré vůle na straně zadavatele jej žádná legislativa nedonutí koupit jablka cenově nejvhodnější, nejhezčí, nejšťavnatější, a to vše porovnáno ve vzájemné souvztažnosti. Držím panu ministru Jankovskému palce při navrhování legislativních změn, ale obávám se, že problém předražených či jinak nevhodných zakázek není v legislativě, ta je již dnes na hraně toho, aby nebránila vůbec nějakého vítěze v rozumném čase vybrat. Je to, jako vždy, v lidech. A ty žádný zákon, bohužel, nepředělá.

***

Pokud na straně zadavatele sedí jeden či více prevítů, kteří nechtějí vybrat toho dodavatele, který je pro jejich zakázku nejvhodnější, žádná legislativa je k tomu nedonutí.

O autorovi| Radek Pokorný, advokát Pokorný/Wagner & spol.