Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Ani pilka na železo není k zahození - Hospodářské noviny

Radek Pokorný
Leaders voice

Při pohledu na reklamní billboardy, které míjíte cestou z víkendu a na kterých si politické strany nepokrytě dělají legraci ze svých soupeřů za použití jejich vlastních fotografií, si asi mnoho z vás už položilo otázku, zda by se vám nemohlo přihodit něco podobného. Tedy že byste se obdobně ocitli v centru pozornosti, například zvěčněni sousedem, kterému parkujete na pozemku.
Jinak řečeno, mohli byste si položit otázku, zda se to, co dělají strany ve volebním boji, podle práva vůbec smí.
Trošku vás uklidním: v podstatě nesmí. Jenže tak proč se to, k čertu, děje? Jednak proto, že politik toho, alespoň dle naší justice, musí vydržet více. Jinými slovy, pokud by s tím dotčená partaj běžela k soudu, a chtěla například předběžným opatřením předmětný plakát „sundat“, tj. zakázat, nemusela by nutně uspět.
Dalším, a ne vůbec posledním, je fakt, že co mi provádí protivník, to je tak nějak mimoděk schváleno a já mu to mohu provést taky. Takový řádný kopanec do konkurenta často potěší víc než moje vlastní bolest.
Ale hlavní důvod, proč jsou tyto praktiky stále ve hře, je ten, že v politickém zápase platí úplně jiná pravidla.
Nejlépe je vystihuje asi nepsané pravidlo, že pravdu má ten, kdo pro svá tvrzení sežene dostatek hlasů. Takže i když se politik či politická strana mohou bránit u soudu - a dle mého názoru by ve snaze bránit se proti zneužívání svých fotografií mohli být úspěšní - ve skutečnosti to asi nikdy neudělají.
Jednak by tím připoutali k reklamě protivníka pro ně ne zcela žádoucí pozornost, ale hlavně vědí, že než by soudní mašinérie zasáhla, bylo by po volbách, a pak už je de facto stejně všechno jedno. Prostě se sečtou hlasy, a co bylo v kampani se stává dávnou minulostí.
Občan je na tom zdánlivě lépe, ale spíše jen v tom, že většinou proti sobě nemá takto odhodlaného protivníka. Ale jeden nikdy neví. Doba postoupila a vytisknout plakát a pronajmout si reklamní poutač se dá hezky v klidu z tepla svého domova. Pro takové případu mám radu: justice určitě pomůže, ale pilka na železo taky není k zahození. Záleží jen na vašem naturelu.