Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Andrej Babiš vs. PKN Orlen 2:0

Majitel holdingu Agrofert Andrej Babiš si může ve sporu s polským PKN Orlen o privatizaci Unipetrolu, v němž nyní jde zhruba o 17 miliard korun, připsat další bod. Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku, který řešil při Agrofertu s Evropskou komisí, včera rozhodl, že česká firma může získat přístup k utajovaným dokumentům, jež se týkají převzetí většinové části Unipetrolu ze strany PKN. Evropská komise rozhodla už dříve v této věci dvakrát v neprospěch Agrofertu.
„(Soudní dvůr) prohlašuje, že jádro námitky, usilující o anulování žádosti k Evropské komisi ze 2. srpna 2006, stejně jako žádost k soudu, aby nařídil komisi poskytnout žadateli vymáhané dokumenty, jsou nepřijatelné. Zároveň anuluje rozhodnutí komise ze 13. února 2007, které přístup k dokumentům odmítlo,“ stojí ve verdiktu, jejž má deník E15 k dispozici.
„Je možné, že to naši pozici dále posílí,“ řekl Babišův právní zástupce Radek Pokorný a dodal, že zatím nemá rozsudek lucemburského soudu v písemné podobě. Unipetrol nechtěl výrok soudu komentovat.
Pokračování » byznys str. 7 Andrej Babiš vs PKN Orlen 2:0

Dokončení ze str. 1
První komora Soudního dvora, jemuž předsedala Irena Wiszniewska-Białecka, odůvodnila svůj postoj tím, že komise (která privatizaci v roce 2005 schválila) neprovedla konkrétní a důkladné posouzení dotyčných listin. „Aby se přesvědčila, zda bylo jejich utajení oprávněné a zda by nezpochybnily příslušnou fúzi,“ píše se v neoficiálním vysvětlení kauzy. Na stranu Agrofertu se přiklonili spolurozhodčí ze Švédska, Finska a Dánska.
Babišovi toto rozhodnutí může pomoci v dalších sporech, které ohledně Unipetrolu s Poláky vede. Loni u arbitrážního soudu vysoudil smluvní pokutu skoro tři miliardy korun za to, že PKN nedodržel předprivatizační smlouvy a po získání Unipetrolu mu odmítl odprodat část podniku, jak bylo domluveno. Podle Pokorného nyní běží další arbitráž o 17 miliard korun ve stejné věci. „V tomto případě jde o náhradu škody,“ upřesnil Pokorný.
Česká vláda rozhodla o privatizaci Unipetrolu v roce 2004. Výhercem tendru byl PKN Orlen spolu s Agrofertem. Firmy si měly na základě předchozích dohod koncern rozdělit. Nicméně PKN odmítl po privatizaci firmě Agrofert podniky za smluvené ceny prodat. Bránil se tím, že smlouvy, které uzavřel bývalý management, jsou pro něj nevýhodné.

Tereza Zavadilová, Igor Záruba
E15
Titulní strana