Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

AK Pokorný, Wagner & partneři byla vedoucím právním poradcem společnosti MERO ČR při akvizici podílu na ropovodu TAL

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři byla vedoucím právním poradcem společnosti MERO ČR při akvizici 5% podílu na třech společnostech provozujících ropovod TAL (Transalpine Pipeline) od společnosti Shell Deutschland Oil GmbH a podílela se tak na završení jednoho z klíčových strategických cílů v oblasti energetické bezpečnosti České republiky. Podpisu transakční dokumentace předcházel dlouhodobý proces vyjednání mezi oběma společnostmi, jehož se akviziční tým vedený Davidem Skopalem aktivně zúčastnil. Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři spolupracovala na této mezinárodní akvizici s právními poradci z Německa, Rakouska, Itálie a Velké Británie poskytujícími jí lokální právní podporu.

Společnost MERO ČR je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy.

Ropovod TAL přepravuje ropu z italského přístavu Terst přes Alpy do rafinerií v Německu a Rakousku. V bavorském Ingolstadtu se na ropovod TAL napojuje ropovod IKL, kterým proudí ropa až do České republiky. Ropovod TAL je v současné době ve vlastnictví tří provozních společností představujících společný podnik, jehož dalšími vlastníky kromě společnosti MERO ČR jsou ÖMV, Shell, Exxon Mobile, Ruhr Öl, ENI, BP, Conoco Philips, Petroplus a Total.


Autor: Mgr. Vendelín Balog