Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

AGENTURY OMD A MÉDEA JSOU PODEZŘÍVÁNY Z KARTELU - Hospodářské noviny

V mediálních agenturách Médea a OMD Czech (Omnicom Group) podnikl neohlášenou razii Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Předmětem zájmu je i sdružení Media View. „Důvodem inspekce je podezření z možného uzavření a plnění kartelové dohody při nakupování reklamního prostoru v médiích,“ zdůvodnil úřad. Ten v této věci zahájil správní řízení a posoudí, zda uvedené subjekty neporušily zákon o ochraně hospodářské soutěže. Podnět k šetření podal advokát Radek Pokorný z právní kanceláře Pokorný, Wagner & spol. „Učinil jsem tak na základě podnětů našich klientů,“ řekl. Jak Médea, tak OMD nezákonné jednání odmítly. „OMD prohlašuje, že neuzavřela kartelovou dohodu s žádnými společnostmi,“ reagoval managing director OMD Petr Bažant. Stejně se vyjádřila i Médea: „Naše společnost je přesvědčena, že se nedopustila žádného nezákonného jednání.“ Úřad zkoumá nejsilnější české mediální agentury: OMD je jedničkou, Médea trojkou tuzemského trhu. V nákupním sdružení Media View se rozpočty jejich klientů kumulují. Jejich podíl představoval cca 31 % ze všech investic, které byly do médií umístěny přes mediální agentury (zdroj: Recma, 2006). Při započítání ostatních agentur ze sítě Omnicom se podíl Media View zvyšuje na cca 37 %. Jejich současný podíl se ale může o několik procent lišit, aktualizovaná data totiž zatím nebyla zveřejněna. Právě existence poolu Media View je dlouhodobě kritizována ze strany konkurenčních agentur. Hlavním důvodem výhrad je skutečnost, že spojení nevychází z majetkové příslušnosti ke stejné komunikační skupině a že díky tomu má Media View lepší vyjednávací podmínky. Hlavní konkurenční mediální pooly Group M a Magna Global jsou tvořeny agenturami z totožných komunikačních skupin - WPP, resp. Interpublic. Médea se přitom bude snažit vyvolat zájem úřadu i o konkurenční pooly. „Na tyto skutečnosti antimonopolní úřad upozorníme, neboť by měl měřit všem hráčům na trhu stejným metrem,“ uvedla mluvčí Daniela Rázková.