Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner a spol. zahájila cyklus seminářů pro firemní právníky z řad klientů

AK Pokorný, Wagner a spol. se rozhodla prostřednictvím pravidelných setkání seznamovat právní zástupce svých klientů a partnerů s aktuálními změnami v legislativě. "Smyslem tohoto cyklu seminářů je s předstihem připravit klienty a potenciální klienty na dopad, který bude mít daná legislativní změna na oblasti jejich činnosti," vysvětlil Mgr. Radek Pokorný, partner AK Pokorný, Wagner a spol